Otac je gotovo sedam puta dnevno imaju jednu intimu sa svojom jednogodišnjom kćerkom, on je to sve ponosno objavljivao na Internetu- ovo su svi poznati detalji koji su zgrozili javnot” Ja sam njoj samo pokazivao ljubav”

  • Admin
  • July 16, 2019
  • Comments Off on Otac je gotovo sedam puta dnevno imaju jednu intimu sa svojom jednogodišnjom kćerkom, on je to sve ponosno objavljivao na Internetu- ovo su svi poznati detalji koji su zgrozili javnot” Ja sam njoj samo pokazivao ljubav”

Lokhart koji je prošle sedmice bio proglašen krivim u trećem svom mjesecu ove godine su osuđeni na maksimalnu kaznu zbog zatvora zbog svoje proizvodnje, distribucije ili posjedovanja dječije porn”grafije dok je Lohkar koji je od samo 2012. godine radio kao jedna medicinski tehničar uhićem, 5. oktobra prošle godine. Kada su detektivi državne bezbjednosti otkrili da se on nalazi iza profila koji je objavljivao sporno eksplicitan sadržaj.

 

 

Oni su pretražili potome njegov dom u Bradentonu i razgovarali sa njegovom suprugom i sa djecom od njega od koje je imao dvoje. Oni su mu tamo otkril nešto što je bilo apsolutno rigorozno. Kada je potome njezina majka pokazala slike jednogodišnjakine djevojčice koju su oni identficiirali kao svoju kćer bezbjednosti se nije dobro osjećača u tom trenutku, ali nikako na bilo kakav način, a potome su prepoznali mušku ruku u kojima nas njimci se pojavljuje kao ruka njegovo supružnika ona je goovorila da je se to dešavalo u trenutcima kada je nju kupao.