U Nišu 24.360 ljudi traže posao: Većina su ljudi sa srednjim stručnim obrazovanjem

  • Admin
  • May 29, 2019
  • Comments Off on U Nišu 24.360 ljudi traže posao: Većina su ljudi sa srednjim stručnim obrazovanjem

U Nišu tačno 24.360 ljudi traže posao,najveći broj nezaposlenih su ljudi sa četvrtim stepenom stručne spreme to jesu 12.125 i sa trećim stepenom 8.561 ljudi.Po ovim podacima koje smo dobili od niške filijale Nacionalne službe 8.106 ljudi koji su samo završili osnovnu školu su nezaposleni,ali postoje i 4.655 ljudi koji su fakultetski obrazovani i imaju diplomi i 25 doktora nauke koji su također nezaposleni. Jedan od portparola Niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje(NSZ) Vladan Krstić izjavio je da najviše nezaposlenih su visokoškolci koji su završili ekonomiju,pravnici i ljekari,dok ljudi najveći broj nezaposlenih srednjoškolaca čine gimnazijalci,trgovci  i tehničari ekonomije.

-Najlakše posao dobijaju osobe koje imaju struku elektrotehnike i mašinstva,to važi i za srednju školu i za fakultet. Uglavnom prema podacima niše filijale NSZ, broj ljudi koji su nezaposleni u Nišu su smanjeni u odnosu za prošle godine čitavih 13,8 odsto,dok je na područiju Nišavskog kruga smanjen broj nezaposlenih za čitavih 11,1 odsto. Na području Nišavskog okruga nezaposleno je bilo tačno 37.114 osoba.