Angela Merkel je konalno progovorila o svojoj teškoj bolesti: Cijela Njemačka je se povodom ovoga zaledila

  • Admin
  • July 20, 2019
  • Comments Off on Angela Merkel je konalno progovorila o svojoj teškoj bolesti: Cijela Njemačka je se povodom ovoga zaledila

Počinje od jedne najesporednije stavari koja se trenutno događa u ovim danima, a to je sigurno jop jedana veoma aktuelana tema jer je njemalka kancelaraka koju svi znamo Anegal Merkele rano jutros rekla da je spremna nastaviti raditi kao kancelar nakon njenih ispada konstantnog drhtanja koje je imala Angela Merkel, i koji su joj žestoko udarali, kao i u nadi da će možada uživati u životu nakon što ona odsluži svoj posljedni mandat do 2021. godine.

Ipak ova žena jednostavno ne želi odustati, Angela na kraju nije ni malo  pogođena, još uvijek ona posjeduju snagu da obavlja svoj posao, pa je tom prilikom rekla sljedeće. “Ja to mogu još uspijeti nema probleam. Kao osoba sam snažna i imam osobni interes za svoje zdravlje, što je i vrlo važno za mene, kao što sam rekla 2021. godina je završetak mog političkog rada, neće biti ponovne obnove moje karijere. Ali nadam se da će biti i života poslije politike.