Evropska unija grmi na Beograd zbog Kosova

Ministri spolnih poslova Evrospke unije su jučer u Luksemburgu “pozdravili sveukupan napredak iz Srbije u pregovorima o članstvu u EU i radu na usaglašavanju zakona sa pravnom tekovinom Unije, ali su i predočili srpskoj vlasti da moraju ostvariti pomak u vladavini zakona i temeljnih prava, moraju se odnosi između Srbije i Kosova normalizovati.Sa druge strane, takse na robu iz Srbije i BiH ocenjuju kao „jasno kršenje CEFTA sporazuma i duha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“, tražeći od kosovskih vlasti da ih „odmah stave van snage“.

Uz podsetnik da evropska integracija predstavlja strateški izbor Srbije, Savet ministara iz EU pozvao je vlasti u Srbiji na “čvršću posvećanost evropskim  vrednostima”, poručuju da Vlada treba o tome aktinvije i da jasnije komunicira u javnosti. U delu koji se odnosi na vladavinu prava, EU ističe da mnogo potreban „poseban naglasak na nezavisnost i efikasnost pravosuđa, uključujući i tekuće promene Ustava, ali i opipljivi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Ministri pozivaju Srbiju da se “postebeno” uskladi sa zajedničkom spolnom politikom EU i da preokrene sadašnji negativni trend koji ima u ovoj oblasti, istovremeno pozdravljaju aktivno učešće Srbije u misijima i operacijama u EU. “Priština mora da povuče uvedene takse i uzdrži se od svake akcije koja može biti shvaćena kao provokacija“, navodi iz Savet ministara EU, dodajući kako je trenutno stanje potpuno neodrživo. Dok se od Beograda sa druge strane, zahteva da se ulože napori za “uspostavljanje ambijenta za dijalog i susdržavanje akcija koje bi se mogli svatiti kao provokacije.