Genijalaci iz Niša napravili biciklo koje puni mobilni telefon

  • Admin
  • June 15, 2019
  • Comments Off on Genijalaci iz Niša napravili biciklo koje puni mobilni telefon

Za rad bicikla uključen je generator do kojeg dolazi mehanička energija koja je nastala okretanjem pedala, kazao je mladi genijalac Uroš. Učenici iz odeljenja za mehatroniku Elektrotehničke škole”Nikola Tesla” u Nišu u saradnji sa bivšim đacima, koji su sada brucoši na tehničkom fakultetu i pod mentorstvom svojih profesora oni su uspeli konstruisati dinamo bicikl koji će biti postavljen u parku znanja.  Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Bicikl služi kao didaktičko sredstvo koje đacima praktično prikazuje pretvaranje mehaničke energije u električnu, ali je na raspolaganju Nišlijama koji ovde mogu da uz malo okretanja pedala, dopune baterije na mobilnim telefonima.

Danijela Marković, direktorka Centra istekla je da je ovaj bicikl samo deo naučne postavke namenjene kako niškim tako i đacima koji ovde dolaze na ekskurzije.

– U parku imamo „Arhimedovu beležnicu“, koja je ispunjena peskom na kojem deca mogu da crtaju krugove i izračunavaju vrednost broja Pi, zatim „Paskalov Tron“ ili kako ga još  neki zovu „Fakirovu stolicu“ s kojima se objašnjava da pritisak dva čvrsta tela zavisi od njihove dodirene površine, zatim „Faradejev tunel“ i „Galilejevo klatno“ koji također objašnjavaju zakone fizike, pa Botaničku slagalicu  sa kojom đaci mogu proveriti svoja znanja iz biologije, pa elektronski pano sa periodnim sistemom elemenata koji funkcioniše tako da se pritiskom na tastere sa njihovim nazivom na displeju pojavljuju hemijska jedinjenja… Sve to, uključujući i bicikl, treba da djacima pomogne da shvate osnovne postavke na kojima je zasnovana nauka – govorila je Marković.