Na niškom aerodormu izvršena smena kontigenta Vojske Srbije

  • Admin
  • June 18, 2019
  • Comments Off on Na niškom aerodormu izvršena smena kontigenta Vojske Srbije

Smena pripadnika Vojske Srbije angažovanih u Libanu, u nastavku teksta možete vidjeti o čemu se radi:

Na niškom aerodormu “Konstantin Veliki” izvršena je smena kontigenta Vojske Srbije angažovanog u okviru multinacionale operacije UNIFIL u Libanu saopštilo je Ministarstvo odbrane. Put Libana ispraćena je nova rotacija sprksih mirovnjaka, koju čine pešadijska četa, štabni oficiri, i pripadnici elemenata nacionalne podrške, koji će biti angažovani u stavu multinacionalne operacije Ujedinjenih nacija ove zemlje.

U narednih šest meseci, pešadijskom četom iz sastava Druge brigade Kopnene vojske komandovaće major Igor Kočović. Sa ovim istim avionoj je u Srbiju doputovala prethodna rotacija pešadijske čete iz sastava Prve brigade Kopnene vojske, koji je predvodio major Ninoslav Điđić. Smeni kontigenta Vojska Srbije na aerodromu “Konstantin Veliki” prisustvoali su načelnik štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Željko Tramošiljika, komandant Prve brigade brigadni general Zoran Nasković i Komandant Druge brigade brigadni general Željko Kuzmanovič.

“Aktivnosti pešadijske čete Vojske Srbije realizovane su u potpunosti sa planovima i naređenjima komande španskog bataljona, Komande sektora Istok, kao i tehničkog sporazuma sa Kraljevinom Španijom”, naglasio je major Đuđić dodajući i da je odnos sa lokalnim stanovništvom i ostalim nacijama u okviru misije bio na visokom nivou, profesionalan i uz obostrano uvažavanje.

Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) uspostavljene su Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 19. marta 1978. godine. Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u ovoj misiji 21. decembra 2010.

Po povratku u Srbiju, komandir pešadijske čete major Đuđić istakao je da je jedinica kojom je komandovao proteklih šest meseci uspešno realizovala sve postavljene zadatke u skladu sa mandatom misije UNIFIL.