Žena želi da muži stavi svoju staru majku u starački dom,rekao joj je da će to uradit a onda je ovo uradio!

  • Admin
  • May 6, 2019
  • Comments Off on Žena želi da muži stavi svoju staru majku u starački dom,rekao joj je da će to uradit a onda je ovo uradio!

Svaka majka uloži puno truda i napora u odgoju svoje djece,i nikada joj to nije mrsko.Dođe vrijeme kada se djeca odrastu i ožene se ili udaju da budu.U ovom slučaju žena nije mogla da gleda majku svoga muža,žena koja ga je hranila i odgajala.

Jedan mladić živio je sa suprugom i majkom,jednom u danu supruga je tokom jela ošla u spavaću i žalila se da ne može da jede i gleda prljave ruke majke od muža,dugo su to diskutovali i žena je dala prijedlog da smjeste je u starački dom.

Muž majke to nije želio jer je znao koliko je majka truda uložila u njega i da te prljave ruke su radom stičene da opstane on i da može  odrast normalno.Tako je sin staroj majki jedan dan kada su bili kod zeta samo rekao „Idemo“,majka je pitala „Gdje idemo“ našta je sin odgovorio„Idemo odavdje majko vodim te na bolje mjesto“.I tako je sin ostavio ženu i napustio je zajedno sa majkom.